Teknik özellikler Katalog Kullanım klavuzu
powerGUARD UNIQUE 33
 
"on line 3 faz giriş, 3 faz çıkış" galvanik izolasyon trafolu 10kVA - 200 kVA

POWERGUARD UQ 33 Serisi Kesintisiz Güç Kaynakları , PWM , IGBT ve ON-LINE teknolojisi ile üretilmiş , IGBT RECTIFIER teknolojisi ile 0,98 e yakın giriş güç faktörü değerine sahip, sinüs dalga çıkışı veren ve en gelişmiş haberleşme seçenekleri ile donatılmış 3 faz giriş, 3 faz çıkışlı on-line cihazlardır.

POWERGUARD UQ 33 Kesintisiz Güç Kaynakları kritik yük olarak anılan bilgisayar ve haberleşme sistemlerinde kullanılması amacıyla özel olarak üretilmiştir. POWERGUARD UQ 33 serisi kesintisiz güç kaynakları kritik bir yükle şebeke arasına bağlanır.

KGK kullanıcıya şu avantajları sunmaktadır :

 • Geliştirilmiş elektriksel parazit emici :
  KGK şebeke geriliminin olası elektriksel parazitlerini süzer ve kritik yükü etkilemeyecek hale getirir. Böylece yük, şebekede varolan her tür elektriksel gürültüden etkin bir biçimde temizlenmiş enerji kullanır.
 • Kaliteli enerji çıkışı:
  Cihazın içinde bulunan eviriciden elde edilen parazitlerden arındırılmış, voltajı ve frekansı kararlı AC gerilim kritik yüke aktarılır. Böylece kritik yükün şebekedeki gerilim ve frekans değişimlerinden (tolerans sınırları içindeki) etkilenmesi önlenmiş olur.

 • Kritik yüklerin kullanım süreleri uzar:
  KGK’dan kaliteli enerji ile beslenen cihazların şebeke düzensizliklerinden kaynaklanan arızaları önlenmiş olur. Dolayısıyla cihazların kullanım süreleri (ömürleri) uzatılmış olur.
 • Kesintisiz çalışma:
  Şebeke kesintisi sırasında, kritik yük KGK’dan beslenmeye devam ederek, kesintiden etkilenmez.
 • Kullanılan işletim sisteminin ve/veya diğer programların ve verilerin hasar görmesi önlenir. Dolayısıyla iş gücü kayıpları önlenir.

  Üstünlük özellikleri:
 • DSP kontrolludur.
 • Gerçek sinüsoidal çıkış dalga şekline sahiptir.
 • Gerekli tüm koruma sistemleri (aşırı ısı, aşırı yük, çıkış kısa devre,çıkış gerilimi düşük/yüksek) vardır.
 • On-line çalışma teknolojisine ve kesintisiz statik transfer (by-pass) sistemine sahiptir. KGK yükü devamlı olarak kendi ürettiği kararlı frekans ve gerilim ile besler. KGK aşırı bir yüklenme veya arıza durumunda yükü kesintisiz olarak şebekeye aktarır. Aşırı yük devreden çıkınca , statik transfer sistemi yüke tekrar KGK tarafından üretilen elektriği vermeye başlar .
 • Likit kristal gösterge (LCD) paneli sayesinde kullanıcıya gerekli akü , yük ve KGK durum bilgilerini ayrıntılı olarak izlemek mümkündür.
 • Bakım by-pass’ı özelliği vardır. Kısa süreli bakımlarda bilgisayar sistemine şebeke elektriğini aktarmakta kullanılır.
 • Saat – takvim yardımıyla 128 hafızalı hata kayıt sistemi vardır. Bu özellikle KGK’nın izlenebilirliği sağlanmıştır.
 • Uzaktan acil kapama girişi vardır.
 • Otomatik ve Manuel Akü Test Sistem:
  Akü test işlemi, belirli ön koşulların sağlanmış olması durumunda periyodik olarak kendiliğinden yapılır.
 • İnteraktif akü grubu devreye alma sistemi
 • Bilgisayar Sistemi ile Haberleşme İmkanı:
  KGK'nın Akü Zayıf, Şebeke Kontrol ya da genel olarak arıza uyarısı vermesi durumunda oluşan bu alarmlar röle kontak çıkışları ve/veya RS232 ile bilgisayar kullanıcılarının bilgisine sunulur. Röle arabirimi IBM AS400 ve Microsoft Windows NT server sistemleri için özel olarak geliştirilmiştir.
 • Doğrusal olmayan yükleri sürebilme özelliği de mevcuttur.
Tasarım Mantığı

Doğrultucu :
Cihazın ilk bölümüdür. Doğrultucunun fonksiyonları ayrı bir mikroişlemci tarafından kontrol (3 fazlı tam kontrollu doğrultucu) edilmektedir. Eviricinin çalışması ve akülerin şarj olması için gerekli olan DC gerilimi, 3 fazlı şebeke gerilimini doğrultarak elde eder.

Akü Grubu :
Yedek bir DC güç kaynağı olarak herhangi bir elektrik kesintisinde evirici için gerekli olan DC gerilimi sağlar.

Evirici (İnverter):
En son teknoloji güç transistörleri (IGBT) ve darbe genişlik modülasyonu (PWM) kullanılarak yapılmıştır. Doğrultucudan (şebeke var ise) veya akü grubundan (elektrik kesintisinde) gelen DC bara gerilimini alternatif gerilime çevirip bu gerilimin ve frekansın sabit kalmasını sağlar.

Statik Transfer Anahtarı (Statik By-Pass):
KGK’nın ana mikroişlemcisi tarafından kontrol edilen elektronik kontrollu bir anahtarlama devresidir. KGK’nın (eviricinin) kapasitesi üzerinde akım çekilmek istenirse veya eviricide arıza oluşursa kritik yükü kesintisiz olarak (bilgisayar sistemi) şebekeye aktarır.

Mekanik Transfer Anahtarı (Bakım By-Pass'ı):
El ile kontrol edilen bir şalterden oluşur. KGK’nın arıza veya bakım nedeniyle kapatıldığı durumlarda kritik yükün şebekeden beslenmesine olanak sağlar.

Akü devre kesici:
Akü devre kesicisi plastik (kutu) pano içerisinde gelir. Akü devre kesici kutusu bir rafa ya da duvara monte edilmek üzere tasarlanmış olup KGK ile akü arasına bağlanmaktadır. Akü grubunu KGK’nın DC barasına bağlamaya ve aşırı yüke karşı korumaya yarar. Bu devre kesici elle kapatılır. KGK’dan bir alarm geldiği zaman gerilim düşük rölesi devre kesiciyi açar (0 konumuna alır).

Akü grubu (kabini):
KGK’nın aküleri genelde cihazın yanına yerleştirilmiş özel bir kabinin içine veya rafa yerleştirilir.Değişik tip ve kapasitedeki aküleri bu kabinlere yerleţtirerek istenen besleme süresini elde etmek mümkündür.

Cihazın Çalışma Şekilleri

A- Normal Çalışma : (Şebeke var ise)

KGK şebeke geriliminin olası elektriksel parazitlerini süzer ve kritik yükü etkilemeyecek hale getirir. Ardından şebeke gerilimi KGK'nın doğrultucu bölümünde doğrultulur. Yani AC gerilim (şebeke gerilimi) DC gerilime çevrilir. Doğrultulan gerilim evirici bölümünde tekrar AC gerilime dönüştürülür. Elde edilen parazitlerden arındırılmış, voltajı ve frekansı kararlı AC gerilim kritik yüke aktarılır. Normal çalışmada ayrıca akü şarj işlemide yapılır. Bu iş KGK'nın doğrultucu birimi tarafından yapılmaktadır.

B- Elektrik Kesintisinde Çalışma:

KGK ‘nın evirici bölümünde, akü grubundan gelen doğru gerilim AC gerilime dönüştürülür. Bu işlem esnasında yükün beslenmesinde bir kesinti olmaz. Kritik yük aküler boşalana kadar çalışmaya devam eder. Aküler boşaldığı zaman KGK akü zayıf alarmı vererek kapanır. Şebeke elektriği tekrar geldiği zaman KGK normal çalışmasına döner.

Büyük kuruluşlarda KGK'nın , şebeke kesintisi sırasında yedek bir jeneratör tarafından beslenmesi çok rastlanan bir durumdur. Bu jeneratör devreye girerek KGK giriş beslemesini sağlar ve aküler hemen şarj olmaya başlar. KGK ve hemen devreye girebilen bir jeneratörün bir arada bulunması ile akü deşarj süresi kısalacak ve böylece aküler daha çabuk şarj olacaktır.

C- By-Pass'ta Çalışma:

Eviriciden kapasitesinin üzerinde akım çekilmek istenirse veya KGK'da herhangi bir hata meydana gelirse statik transfer anahtarı kritik yükü şebekeye aktarır. Aşırı yüklenme durumu geçince , statik transfer anahtarı kritik yükü tekrar KGK tarafından üretilen gerilime aktarır.

Otomatik ve Manuel Akü Test SistemiAkü test işlemi süresince evirici aküden beslenerek akülerin yük altındaki gerilimi gözlenir.

Akü test işleminin faydaları:
1.
Akülerin durumunu kontrol ederek herhangi bir şebeke arızası durumunda bozuk aküler nedeni ile KGK çıkışının kesilmesini önceden vermek.
2. Şebeke geriliminin çok seyrek kesildiği durumlarda zaman zaman aküleri boşaltarak onların ömrünü uzatmak.

 

 

Haberler
 
ÜRÜNLER