SIKÇA SORULAN SORULAR


1.KGK Nedir?
2.Araştırılmış Enerji Sorunları Nelerdir?
3.Güç Koruması Neden Gereklidir?
4.Sinüs Dalgası ve Sinüs Benzeşimli Dalga Nedir?
5.LINE - INTERACTIVE KGK Nedir?
6.ON-LINE KGK Nedir?
7.Ofis Ekipmanları İçin Güç Hesabı
8.PFC (power factor correction)nedir.?

1.KGK Nedir?


Bürolarınızda veya evinizde kullanmakta olduğunuz bir çok cihazınız temiz ve kesintisiz bir şebeke eksikliği sebebi ile muhakkak bir ön korumaya ihtiyaç duyarlar. Aksi takdirde cihazlarınız onarılamaz donanım ve yazılım hasarlarına maruz kalabilirler. İşte KGK cihazlarınızı bu tür sorunlara karşı korumak için üretilirler.

GUARD marka KGK larımız , kullandığınız cihazların elektrik kesilmesinden dolayı zarar görmelerini önlediği gibi elektrik şebekesinden gelebilecek spikes, surges, radio frekans ve elektromanyetik müdahalelere karşı da korur.

Geri dön

2.Araştırılmış Enerji Sorunları Nelerdir?


Büro makinelerinizin koruma altına alınmasının en doğru ölçümü cihazlarınızın ve iletişim sistemlerinizin enerji kesilmesi yada kirliliğin neticesinde ne kadar zaman devre dışı kalabileceği ve bunun doğuracağı zararlar araştırılarak yapılabilir. Yapılan büyük endüstriyel araştırmalar tipik bilgisayar ve iletişim sistemlerinin her ay 120' den fazla enerji (güç) sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Bu sorunlar sistemlerinizde gözünüze çarpan yada çarpmayan bir çok zarara neden olurlar. Küçük gerilim dalgalanmaları dahi sistemlerde klavye kilitlenmelerine yada yazılım bozulmalarına neden olabilir.

SORUN TARİFİ TESİRİ
Brownouts Genellikle planlı düşük gerilim Donanım yıpranması, dosya bozulmaları, veri kayıpları
Sags/Surges Gerilimdeki büyük dalgalanmalar Sürücü ve bellek hasarları, yazılım sorunları
Blackouts Gerilim kesilmeleri Donanım hasarları, dosya bozulmaları, veri kayıpları
Spike Gerilimdeki ani yükselmeler Donanım hasarları, dosya bozulmaları, veri kayıpları
Lıne Noise Gerilim hatların girmiş olan gürültüler Sistem kilitlenmeleri

Geri dön

3.Güç Koruması Neden Gereklidir?


Birçok durumda KGK' ların önemi basit bir hesaplamayla anlaşılabilir. Bitirilmesi uzun zaman alan çalışmalarınız anlık brownout (gerilim düşüklüğü) nedeniyle kaybolabilir. İşletme bu durumun doğurduğu yüksek maliyetli yeniden çalışmalara yada geri konulamaz kayıplara uğrayabilir. Fakat sisteme dahil edilebilecek birkaç yüz dolarlık KGK ile toplam bir korumaya sahip olunarak çalışılacak, bunun gibi olaylar kimsenin dikkatini çekmeden atlatılacaktır.

Güç koruması ihtiyacı küçük masa üstü bilgisayarlarla sınırlı değildir. Bölgesel ve genişletilmiş ağ (LAN/WAN) sistemlerinin kullanımının artması, büroların enerji sorunundan daha da fazla etkilenmelerine neden olmaktadır. Çünkü bu ağlardaki dosyaların büyük bir bölümü çok yüksek hızlı ana makinede bulunurlar. Ana makineye ulaşabilecek olan brownout kendisine bağlı elli yada altmış kullanıcının da zarar görmesine neden olacaktır. Bu tür sistemlerde çoğunlukla operatör bulundurulmadığından güç koruması otomatik yapılmalıdır.

Günümüzün iletişim sistemleri de gelişen teknolojiden paylarını alarak her geçen gün dijital teknolojiyi daha fazla kullanır duruma gelmişlerdir. Bu durum getirdiği bir çok kolaylığın yanında, sistemlerin temiz ve kesintisiz enerji bağımlılıklarını arttırmıştır. Dolayısıyla bilgisayar sistemlerindeki, enerji sorunlarından kaynaklanan devre dışı kalmaları acı verici ise, iletişim sistemlerininki ölümdür. Çünkü günümüzde iş yönetiminin büyük bir bölümü iletişimli otomasyondan yararlanmaktadır. Brownout' lar AC şehir şebekesindeki anlık seviye düşmeleridir. Genellikle civardaki yüksek güç gereksinimi olan makinelerin devreye girmesiyle meydana gelirler. Büro ortamında bu makinelere örnek olarak klima sistemlerini ve lazer yazıcıları gösterebiliriz.

Brownout' lar gözle görünmediğinden (örneğin ışıklandırılmada anlaşılmazlar) sistemlerinize tesir edebilir. Direk olarak sistemlerinizi bozmasalar dahi sistemlerin elektronik elemanlarının ömürlerini kısaltırlar. Yapılan araştırmalar günde en az dört kez brownout meydana gelebileceği anlaşılmıştır.

Şehir şebeke geriliminde meydana gelen brownout' lardan hemen sonra gerilimin tekrar normale çıkmaya çalıştığı durumlarda normal seviyenin çok üzerine çıkabilen gerilim yükselmeleri meydana gelebilir ve kesinlikle önlem almayı gerektirirler. Aksi takdirde sistemlerinizin donanımlarına zarar verebilir.

Görüldüğü gibi hassas sistemlerinizi bütün bu şebeke geriliminden gelebilecek olumsuzluklara karşı koruyabilecek tek sistem KGK' lardır.

Geri dön

4.Sinüs Dalgası ve Sinüs Benzeşimli Dalga Nedir?


Sinüs dalgası elektrikli aletler için en optimum dalga şeklidir ve şehir şebekesinden dağıtımı yapılan enerji sinüs dalgası formundadır. Çıkışı gerçek sinüs dalga boyunda olan KGK' lar en pahalı olanlarıdır. Çünkü bu forma sahip KGK' lar diğerlerine nazaran çok daha kompleks devre ve devre elemanlarına sahiptir. Günümüzün büyük hızla gelişen teknolojisi bilgisayar sistemleri ve büro makinelerinin güç kaynaklarında büyük gelişmeler meydana getirerek bu kaynakların daha geniş toleranslarda ve sinüs benzeşimli AC gerilimlerde çalışmalarına olanak tanımıştır. Buna paralel olarak sinüs çıkışı dalgadan çok daha ucuza üretilebilen sinüs benzeşimli (PWM) KGK' ların kullanımı hızla artmaktadır.

Geri dön

5.LINE - INTERACTIVE KGK Nedir?


Off-Lıne KGK' ların en gelişmiş teknolojisi lıne-interactive sistemlerdir. Bu sistemler şehir şebeke girişini devamlı gözlemleyerek gerilimin sınırlar altına inmesi/üstüne çıkması durumlarında otomatik gerilim regülasyonu sağlarlar. Lıne-Interactive KGK' lar fiyat ve performansları açısından off-line ile on-line KGK' ların arasında yer alırlar. En önemli özellikleri brownout durumlarında AVR sistemlerinden dolayı hemen aküye geçmeyip aküyü gereksiz yere kullanmamalarıdır. Bu özellik sayesinde akü ömrü uzun olmaktadır. Şebeke gerilimi AVR sınırları dışına çıkmaları halinde aküye geçerek bağlı olan sistemlere enerji sağlarlar. Tüm GUARD marka line-interactive KGK' lar dünya marketindeki en geniş AVR aralığına (± % 25) sahiptirler. Pro serisi KGK larımızda RS232 üzerinden haberleşebilen RUPS II yazılımı ise ücretsiz olarak verilmektedir.

Geri dön

6.ON-LINE KGK Nedir?


On-Lıne KGK, çift çevrimli ( AC/DC ve DC/AC) teknolojisiyle ve sinüs dalga çıkışıyla en gelişmiş ve en üst düzey koruma sağlayan KGK sistemidir. AC şebeke gerilimi önce DC (doğru akıma) çevrilir sonrada bu DC, sistemin inverteri (sinüs çıkışlı) vasıtasıyla tekrar AC' ye çevrilerek beslenecek sistemlere gönderilir. Görüldüğü gibi inverter, çalışması için gerekli enerjiyi şebeke geriliminin normal olduğu durumlarda da akü sisteminden alır. Şebeke geriliminin normal olduğu zamanlarda şarj devresi vasıtasıyla sistem aküleri devamlı şarj edilerek kesilmeler esnasında hazır olmaları sağlanır. Bu sayede şebeke kesilmelerinde aküye geçiş yada şebeke ye dönüş söz konusu değildir (Tam kesintisiz.) Power GUARD on-line KGK' larınız en gelişmiş tasarım ve teknolojinin yanında Türkiye şartlarına en iyi şekilde en uyumlu geniş giriş gerilim aralığına sahiptirler. (220 VAC +/- % 20)

 
Bilgisayarlar İletişim POS Diğer Uygulamalar
PC ler Telefon sistemleri Yazar kasalar Ses/Görüntü sistemleri
Ana makineler ( server) PBX ler Barkod okuyucular Alarm ve güvenlik sis.
Yazıcılar DSU lar Stok kontrol sistemleri Hassa cihazlar
Tarayıcılar (scanner) Fax makineleri vbghjgh Kayıt stüdyoları
Plotter lar Voice mail sistemleri hgjghj Endüstriyel makineler
Modem ler Hub lar fghfgh Tıbbi cihazlar


Geri dön

7.Ofis Ekipmanları İçin Güç Hesabı


ISDN MODEM                
FAX                
OFİS PC                
MULTİMEDYA PC                
PC+INKJET PRİNTER                
SMALL SERVER                
GÜÇ ( VA )
100
150
250
300
400
500
550
600

 


Geri dön

8.PFC (power factor correction ) Nedir?

Teknoloji geliştikçe, elektronik gücün kullanımı basit yüklerden (elektronik olmayan akkor Flamanlı lambalar, motorlar, röleler, rezistif  ısıtıcılar, vb.) elektronik yüklere (elektronik balastlı floresan lambalar, statik anahtarlı motor sürücüleri, kişisel bilgisayarlar ve bir çok elektronik ev aletleri bunlardan bir kaçıdır) doğru bir eğilim vardır. Yeni yüklerin şebekeden çektiği akım formu eski yüklerden çok farklıdır. Bu durum gelecekte güç kaynaklarının kapasitesinde ve aynı beslemeden çalışan diğer yüklerin birbirini etkilemesine neden olacaktır. Eski teknoloji modern güç kaynakları şebekeden bozuk harmonikli akım çekerler. Kullandığımız bilgisayarların SMPS beslemesi  ısıtıcı ve Flamanlı lambalardan farklı olarak yumuşak bir sinüs akım yerine kısa darbeli bir akım çekerler. Bu kaynaklar aynı enerjiyi verebilmek için kısa sürede şebekeden akım çeker. Sonuç olarak akımın tepe değerini (peak) yükseltir. Bu esnada ev veya ofisteki kablolama, sigortalar ve aynı zamanda enerji üreteçleri veya dağıtıcılar bir strese(zorlamaya) sokulur.

Bu stresi azaltmak ve güç kaynaklarının kontrol kapasitesini arttırmak için giriş güç devreleri eklenmeye başlanmıştır. Bu devreler çekilen akımın şeklini geliştirmek için eklenmektedir. İdeal olarak giriş akımının giriş voltajının sinüsüyle aynı formda ve fazda olmasıdır. Bu durumda güç kaynağının limitleri içinde girişten maksimum güç çekilebilir. Bu durumda power factor 1.00 diyebiliriz. Güç çekimi tamamen temel frekans (50Hz) bileşenleri üzerinde olunca  giriş akım harmonikleride sıfıra yaklaşacaktır. Günümüzdeki birçok switch-mode (anahtarlamalı) güç kaynaklarında PFC (Power Factor Correction- Güç Faktörü Düzenleme)  devresi yoktur. Dolayısıyla bu cihazların PFC’si 0.6 civarında ve aynı zamanda bir çok tek harmonikleri içerir. Hatta öyle ki ana frekanstan büyük harmoniklerde vardır. Son dönemlerde standartların tekrar düzenlenmesi ile yeni nesil SMPS güç kaynakları PFC devrelerine sahiptir. Yeni nesil güç kaynakları 0.99 PF (Power Factor) ve %5’den az akım harmonikleri ile ideal bir hal almaya başlamıştır.

Düşük Güç Faktörünün İstenmeyen Etkileri (PFC’siz sistemlerin)

-Tesisatta kullanılan sigorta, kablo, sigorta vb. malzemeleri yüksek değerlikli seçmek gerekir.

-Trafoların ısınmasına yol açar.

-Reaktif Güç olması nedeniyle maliyeti arttırır yüksektir. Örneğin bilgisayarınızın 300 watt enerji kullanmasına rağmen yaklaşık 500VA’lik enerji parası ödersiniz.

-Enerji kaynaklarının gerçek gücünde kullanılmasını engeller.

-Tesisatın onay almasını geciktirir.

-PF düzenleyici yatırımlara ihtiyaç duyar.

Yükseltilmiş Güç Faktörünün Avantajları (PFC’li sistemlerin)

-Kaynak enerjisi daha iyi kullanılır. Örneğin şebekeden 2.2kW’da 10 amper çekilebilir. PFC olmadan bu hattan 1.1 kW civarında bir enerji çekilebilir.

-Daha az enerji çekilmesi nedeniyle daha düşük kesitli bakır kablolar kullanılabilir.

-Tesisat girişine ortak filtre takılabilir. Çünkü yükler rezistif gibi hareket etmektedir.

-Tesisatın çabuk onay almasını sağlar.

-Yüksek güç faktörünü sağlayan PFC devreleri iyi regüle edilmiş DC bara voltajı sunarlar. Bu diğer çeviricilerin daha kararlı çalışmasını sağlar.

-Güç faktörünü yükselten PFC’lerin çalışma aralığı çok geniştir. Örneğin 85-280 VAC olabilir.

-Yüksek Güç Faktörü nedeniyle faturaların azalmasını sağlar.

-Kaynak voltajındaki bozunumu engeller.

-Trafolardaki Isınmaları azaltır

Geri dön

 

 

 

 

 


Haberler
 
ÜRÜNLER